Skuteczna windykacja należności. Szkolenia.

Skuteczna windykacja należności nie należy do najłatwiejszych zadań. Osoba windykatora musi mieć pewne predyspozycje oraz sprawnie operować narzędziami windykacyjnymi. Warsztat pracy windykatora wymaga przeszkolenia oraz znajomości zasad, które dotyczą efektywnej windykacji.

Windykacja miękka i twarda – szkolenie windykacja należności

Każdy windykator musi mieć wiedzę odnośnie tego, czym jest windykacja miękka i twarda. Odpowiednie szkolenie pozwoli rozróżnić te dwa rodzaje oraz dopasować model do konkretnej sytuacji. Windykacja miękka obejmuje zatem:

  • przypomnienie o konieczności dokonania płatności
  • wezwanie do zapłaty
  • wezwanie do zapłaty wraz z należnymi odsetkami

Kiedy windykacja o łagodnym charakterze nie przynosi skutku, wówczas należy wspomnieć dłużnikowi o konsekwencjach ( przekazanie danych do rejestru dłużników, droga sądowa ). Niemniej jednak, profesjonalny windykator panuje nad emocjami, a przekazanie informacji o konsekwencjach odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Windykacja twarda:

  • korzystanie z pomocy kancelarii prawnych
  • skierowanie sprawy do sądu

Jeśli chodzi o ostatnią kwestię, jaką jest skierowanie sprawy do sądu, należy pamiętać, że jest to często najlepsze rozwiązanie. Sąd dysponuje odpowiednią władzą, aby nakazać przynajmniej częściowe spłacenie wierzytelności, dlatego droga sądowa może jedynym sposobem na wypłacalność dłużnika.

Jak przeprowadzić rozmowę windykacyjną?

Szkolenie windykacja należności pomaga budować pewność siebie w rozmowach windykacyjnych, które nigdy nie należą do najłatwiejszych, ale równocześnie od przebiegu takiej rozmowy zależy dalsza współpraca z dłużnikiem. Rozmowę przeprowadza się w zależności od:

  • sytuacji zadłużonego ( czy jest stałym klientem, któremu po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja, czy jest on ważnym klientem, co wpłynęło bezpośrednio na powstałe zadłużenie )
  • czasu, który minął od ostatecznego terminu ( odpowiednio: windykacja miękka lub twarda )
  • chęci współpracy dłużnika i pójścia na ugodę ( raty, odsetki za zwłokę )

Im wcześniej zostanie przeprowadzona pierwsza rozmowa windykacyjna, tym lepsze mogą być efekty w odzyskiwaniu należności. Do regulowania zobowiązań za zaległe faktury, wystarczy najczęściej windykacja miękka, zwłaszcza, gdy klient stale współpracuje z firmą. Zdarza się, że klienci, którzy mają problem nie tylko z płatnościami za faktury, ale i innymi zobowiązaniami, jako przedsiębiorcy mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o restrukturyzację przedsiębiorstwa – wówczas wszystkie egzekucje muszą być wstrzymane. Dlatego też tak istotne jest jak najszybsze wdrożenie działań, a odpowiednie szkolenie windykacja należności pozwoli wyćwiczyć skuteczność i poznać rodzaje narzędzi do egzekwowania płatności, także prawne.